Home/INDUSTRIJA/ELEKTROINDUSTRIJA

Elektroindustrija

Većina proizvoda u elektroindustriji zahteva ne samo dielektrične karakteristike već i karakteristike poput hemijskih i mehaničkih otpornosti. Ove komponente mogu da budu izložene veoma niskim i visokim temperaturama kao i visokomehaničkom stresu, zbog čega se proizvodi od plastike smatraju idealnim komponentama za primenu u ovoj oblasti.  U elektroindustriji postoji velika rizik od požara zbog čega su razvijeni posebni samogaseći plastični materijali, specijalno sertifikovani samo za ovu namenu (EN 45545-2). 

POLUPROIZVODI ZA ELEKTROINDUSTRIJU:

POLIACETAL
POLIPROPILEN
POLIETILEN
TEFLON
PVC
PET
PEEK

GOTOVI PROIZVODI ZA ELEKTROINDUSTRIJU:

Izolatori

Izolatori se uglavnom prave od poliamida zahvaljujuci njegovim odlicnim mehanickim karakteristika i odlicnim dijelektricnim svojstvima,nasuprot tome gde su prisutne jako visoke temperature i hemikalije tu se koristi teflon.

POGLEDAJTE

Kućišta za elektroniku

Ova kucista se najcesce prave od POM Poliacetala i PVC-a . Prednosti koriscenja plastike :
• Laka i brza obrada
• Odlicna dijeletricnost
• Otpornost na spoljasnje uslove i koroziju

POGLEDAJTE