Home/INDUSTRIJA/HEMIJSKA INDUSTRIJA

Hemijska industrija

Upotreba metala u hemijskoj industriji je često nekompatibilna sa zahtevnim hemijskim procesima u proizvodnji. Plastika, s druge strane, ima daleko višu hemijsku otpornost u odnosu na materijale od metala i zahvaljujući njenoj hemijskoj strukturi ima znatno smanjen ili kompletno isključen rizik od korozije. Pažljivim izborom plastičnih materijala dobijamo proizvod otporan na azotnu kiselinu, sumpornu kiselinu, hipohlorastu kiselinu, hlorovodoničnu kiselinu i persirćetnu kiselinu, kao i hemijsku stsbilnost u dodiru sa drugim kiselinama, alkalima, mastima, uljima i rastvorima. Sve ovo znatno produžava vek trajanja proizvoda i smanjuje cene održavanja i zamene samih komponenti.

POLUPROIZVODI ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU:

TEFLON
POLIETILEN
POLIPROPILEN
PVC
PET
PEEK

GOTOVI PROIZVODI ZA HEMIJSKU INDUSTRIJU:

Kompenzatori

Teflonski kompezatori se koriste kao spojnice izmedju razlicitih delova. U hemijskoj industriji veliki broj kompenzatora se pravi od teflona zbog dobrih karakteristika.

POGLEDAJTE

Teflonska creva

Ova creva se najvise koriste u hemijskoj industriji za protok visoko agresivnih hemijskih agenasa.

POGLEDAJTE