Poliacetal POMPOM šipke od Ø 6mm do Ø 300mm
POM ploče od ≠1mm do ≠100mm
POM cevi po specijalnim porudžbinama

 Visoka čvrstina
 Visoka žilavost
 Otpornost na istezanje
 Izdržljivost pri veoma visokim i niskim temperaturama
 Laka obrada
 Otpornost na vlagu – Dimenzionalna stabilnost
 Otpornost na hemikalije (Benzin, Dizel, Biodizel, Metanol, Etanol itd…)

Primena

Pumpe za mlečne proizvodu i kafu, kućište za filtere, trake za hranu, medicinski aparati i instrumenti, bobine, mehanični zupčanici i klizači…